Білогруд Микола Іванович - директор Новошляхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Білогруд Микола Іванович народився 15 липня 1950 року в с. Обмачево Бахмацького району Чернігівської області.

Микола Іванович працює на посаді директора Новошляхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з 1989 року. Це керівник нової генерації. Він має риси неформального лідера, спонукає людей до змін, оновлен­ня, вдосконалення. Цього досягає повсякденною працею, мета якої — не лише надання реальної дієвої до­помоги педагогічним кадрам у роз­витку професійної майстерності, а й активізація творчого потенціалу кожного вчителя, формування вчителя-дослідника з високим рівнем професіоналізму, методичної та за­гальної культури.

Директор постійно орієнтуєть­ся на співпрацю, активну взаємо­дію з колективом у всіх питаннях життєдіяльності, на колегіальність у прийнятті управлінських рішень, уважно ставиться до всіх пропози­цій і побажань колег, враховуючи досвід, знання, новаторські підхо­ди працівників, заохочує їхню само­стійність та самодисципліну. Важ­ливого значення надає встановлен­ню психологічного контакту з кож­ним працівником і всім колективом, створенню ситуацій успіху.Прагне самокритично оцінювати свою діяльність, її результати, особистісні характеристики.

Метою своєї управлінської ді­яльності М.Білогруд вбачає вироб­лення гнучкої стратегії і тактики формування моделі школи нового типу. Йому притаманні такі риси управ­лінця: науковість, системність, на­ступність, зв'язок з життям, вмін­ня бачити перспективу, прогнозу­вати результати, ставити поетапні завдання та контролювати хід їх ви­конання. Це складові творчої лабо­раторії директора-новатора. Він стоїть на позиції дослідника, веде за собою колектив.

В основі стилю управління Миколи Івановича Білогруда — науковий аналіз, прогнозування, які спира­ються на діагностику, матеріальні та кадрові ресурси школи, комп'ю­терне забезпечення навчально-ви­ховного процесу в цілому та управ­лінської діяльності. У роботі з твор­чими педагогами дотримується принципу гуманістичної педагогі­ки, сприяє діалогу, педагогічному пошуку, створенню особистістно орієнтованого освітнього середо­вища.

Директор переобладнав ін­тер'єр навчального закладу, ство­рив сучасну матеріальну базу, пам'ятаючи, що школа повинна ста­ти школою радості для учня, місцем натхнення для вчителя.

Власним прикладом М.Білогруд доводить, що постійний пошук, са­моосвіта, самозбагачення, зустрічі, участь у семі­нарах, нарадах, відвідування уро­ків, позакласних заходів — запору­ка підкорення вершин педагогічної майстерності.

Вивчає досвід інших шкіл Украї­ни, щедро ділиться своїми педаго­гічними надбаннями. Неодноразово на базі школи проводились районні, облас­ні та республіканські семінари для директорів шкіл із проблем естетичного виховання. У виховній роботі колектив працює над проблемою «Естетичне виховання школярів в умовах села».

Окрасою в селі є саме школа, її естетичний вигляд дивує всіх. Школа потопає в квітах. Чого тут тільки нема: і ставок, і карасі, і віз, і колодязний журавель і різноманітні гірки, і плетені корзини…

Територія школи постійно озеленюється, тут ростуть різні декоративні , плодові дерева та кущі. Кожен клас має закріплену територію.

В школі працює своя кіностудія «Чайка», без якої не обходиться ні одне свято, і яка відображає не тільки життя школи , а й життя всього села. В селі є своя поетеса, з якою тісно співпрацює колектив школи і всю свою виховну роботу будує на власному матеріалі.

Школа живе бурхливим життям. Учні постійно в дії. Тут проводяться різні вечори, конкурси, вікторини тощо. Так у 2011 році були проведені конкурси та вечори «Міс-Весна», «З піснею по життю», вечір пам’яті до Дня Перемоги, працюють різноманітні гуртки, студії.

Кожного року при школі працює табір відпочинку, робота якого визнана в районі найкращою. Дітям цікаво в таборі, бо вони і працюють, і відпочивають. Тут організовується різноманітне дозвілля, подорожі до театрів (Ніжина та Чернігова),проводяться ігри, конкурси, встановлюються наметові містечка, вариться каша, запалюється вогнище, вручаються сувеніри тощо.

Справедливість і доброзичли­вість директора школи М. Білогруда у стосунках з учите­лями сприяла створенню в колекти­ві атмосфери взаєморозуміння і добросовісного відношення кожного до своїх обов’язків. Колектив школи — це здорова сім'я педагогів-однодумців, які підтримують, цінують і пова­жають свого керівника, який власним прикладом утверджує творчість, оперативність, високу вимогли­вість, відповідальність, діловитість.

Грамота Білогруд М.І.Грамота Білогруд М.І.Грамота Білогруд М.І.Грамота Білогруд М.І.

Кiлькiсть переглядiв: 318

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.